بزرگنمایی 1:1

هرگاه تصویر ایجاد شده روی سنسور برابر با ابعاد واقعی سوژه روی سنسور باشد بزرگنمایی ایجاد شده بزرگنمایی 1:1 نام دارد

در تصویر اول ، تصویر ایجاد شده سوژه ای با ابعاد 10 میلیمتر را روی سطح سنسور فول فریم می بینیم

و در تصویر دوم ، تصویر ایجاد شده سوژه ای با ابعاد 10 میلیمتر را روی سطح سنسور کراپ دار می بینیم

با درک بزرگنمایی 1:1 متوجه این موضوع می شویم که در بزرگنمایی 1:1 به دلیل کوچکتر بودن سنسور کراپ دار بزرگنمایی ایجاد شده در عکس نهایی بیشتر از سنسور فول فریم خواهد بود

و این عامل برای کسانی که علاقمند به عکاسی در بزرگنمایی های بیشتر هستن می تواند یک مزیت محسوب شود

نویسنده : سهیل شهبازی